معماری

آرامگاه ابن سینا، شاهکار مهندسی معماری ایرانی

آرامگاه شیخ‌الرییس ابوعلی سینا، فیلسوف، دانشمند و طبیب مشهور ایرانی در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان قرار گرفته است. این اثر تاریخی به‌عنوان…

۵ دی ۱۳۹۷  ۱۰ دقیقه مطالعه