چه می‌شود اگر سیاره زمین برعکس به دور خود بچرخد؟

از زمان شکل‌گیری زمین در حال چرخیدن در محوری از غرب به شرق است. اگر روزی سیاره ما برخلاف جهت بچرخد دیگر آن زمینی که…

۲۴ آبان ۱۳۹۸ 

شبیه‌سازی ناسا از یک سیاهچاله

در شبیه‌سازی تازه‌ای که برای یک سیاهچاله انجام شده می‌بینیم که چگونه گرانش آن، چشم‌انداز ما را دگرگون می‌کند و به محیط پیرامونش نمایی می‌دهد…

۱۲ مهر ۱۳۹۸  ۴ دقیقه مطالعه

راهنمای خرید تلسکوپ: چه تلسکوپی مناسب شماست؟

خرید یک تلسکوپ به آنچه که میخواهید از طریق تلسکوپ ببینید و نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد. در این راهنما سعی شده است…

۲۱ فروردین ۱۳۹۸  ۶ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت آخر، فارابی و کاوش در آسمان شب

آنچه گذشت، تحلیلی موضوع شناسانه و نیز روش شناسانه از علم النجوم التعلیمی در نظر معلم ثانی، ابونصر فارابی بود. فارابی موضوع این علم را…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت هفتم، متافیزیک؛ مرتبه‌ای بالاتر برای فارابی

در دیدگاه فارابی، علاوه بر فیزیک، متافیزیک نیز نقش مهمی را در تأمین اصول اولیۀ نجوم ایفا میکند. او دربارۀ تاثیر متافیزیک بر نجوم در…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت ششم، نجوم و فیزیک در نظر فارابی

در نظرگاه فارابی، بر اثرگذاری فیزیک بر نجوم، به عنوان علمی که بخشی از اصول اولیۀ نجوم را معین میکند، بسیار تأکید میگردد. در واقع،…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت پنجم، فلسفه طبیعت و علم النجوم التعلیمی

در قسمت‌های پیشین بیان گردید که فارابی معتقد است برخی از اصول اولیۀ نجوم را باید از تجربه اخذ نمود. او علاوه بر تجربه، منبع…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۲ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت چهارم، روش‌شناسی نجوم معلم ثانی

فارابی به واسطۀ تمایز روشهای مختلف در تعیین اصول و مبادی اولیه، علوم را به سه دستۀ کلی تقسیم مینماید: علومی که اصول اولیۀ آنها…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت سوم، فارابی و موضوع اصلی نجوم ریاضیاتی

در احصاءالعلوم، اثری که فارابی در آن در باب نجوم ریاضیاتی و نیز در باب احکام النجوم، همچون سایر شاخه های درخت علم، اظهار نظر…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۶ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت دوم، نجوم و طالع بینی از منظر فارابی

آغاز سخن این است که فارابی در باب رابطۀ میان نجوم و طالع بینی، بر این اعتقاد است که این دو از یکدیگر متمایزند. علاوه…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: فارابی و کاوش در آسمان شب

این پرونده به بررسی نظرگاه معلم ثانی، ابونصر فارابی، در باب نجوم خواهد پرداخت. در این راستا، فارابی را به عنوان حلقه‌ای واسط میان متفکران…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

نمایش رنگ‌های رنگین‌کمانی در شفق

شفق‌های قطبی اغلب سبزرنگند، گاهی سرخ و به ندرت هم صورتی و آبی. ولی در ۱۹ نوامبر، فورانی از شفق‌ها آسمان ترومسوی نروژ را با…

۱۱ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه