شبیه‌سازی ناسا از یک سیاهچاله

در شبیه‌سازی تازه‌ای که برای یک سیاهچاله انجام شده می‌بینیم که چگونه گرانش آن، چشم‌انداز ما را دگرگون می‌کند و به محیط پیرامونش نمایی می‌دهد…

4 اکتبر 2019  ۴ دقیقه مطالعه

راهنمای خرید تلسکوپ: چه تلسکوپی مناسب شماست؟

خرید یک تلسکوپ به آنچه که میخواهید از طریق تلسکوپ ببینید و نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد. در این راهنما سعی شده است…

10 آوریل 2019  ۶ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت آخر، فارابی و کاوش در آسمان شب

آنچه گذشت، تحلیلی موضوع شناسانه و نیز روش شناسانه از علم النجوم التعلیمی در نظر معلم ثانی، ابونصر فارابی بود. فارابی موضوع این علم را…

12 دسامبر 2018  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت هفتم، متافیزیک؛ مرتبه‌ای بالاتر برای فارابی

در دیدگاه فارابی، علاوه بر فیزیک، متافیزیک نیز نقش مهمی را در تأمین اصول اولیۀ نجوم ایفا میکند. او دربارۀ تاثیر متافیزیک بر نجوم در…

12 دسامبر 2018  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت ششم، نجوم و فیزیک در نظر فارابی

در نظرگاه فارابی، بر اثرگذاری فیزیک بر نجوم، به عنوان علمی که بخشی از اصول اولیۀ نجوم را معین میکند، بسیار تأکید میگردد. در واقع،…

12 دسامبر 2018  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت پنجم، فلسفه طبیعت و علم النجوم التعلیمی

در قسمت‌های پیشین بیان گردید که فارابی معتقد است برخی از اصول اولیۀ نجوم را باید از تجربه اخذ نمود. او علاوه بر تجربه، منبع…

11 دسامبر 2018  ۲ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت چهارم، روش‌شناسی نجوم معلم ثانی

فارابی به واسطۀ تمایز روشهای مختلف در تعیین اصول و مبادی اولیه، علوم را به سه دستۀ کلی تقسیم مینماید: علومی که اصول اولیۀ آنها…

11 دسامبر 2018  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت سوم، فارابی و موضوع اصلی نجوم ریاضیاتی

در احصاءالعلوم، اثری که فارابی در آن در باب نجوم ریاضیاتی و نیز در باب احکام النجوم، همچون سایر شاخه های درخت علم، اظهار نظر…

11 دسامبر 2018  ۶ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت دوم، نجوم و طالع بینی از منظر فارابی

آغاز سخن این است که فارابی در باب رابطۀ میان نجوم و طالع بینی، بر این اعتقاد است که این دو از یکدیگر متمایزند. علاوه…

11 دسامبر 2018  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: فارابی و کاوش در آسمان شب

این پرونده به بررسی نظرگاه معلم ثانی، ابونصر فارابی، در باب نجوم خواهد پرداخت. در این راستا، فارابی را به عنوان حلقه‌ای واسط میان متفکران…

11 دسامبر 2018  ۳ دقیقه مطالعه

نمایش رنگ‌های رنگین‌کمانی در شفق

شفق‌های قطبی اغلب سبزرنگند، گاهی سرخ و به ندرت هم صورتی و آبی. ولی در ۱۹ نوامبر، فورانی از شفق‌ها آسمان ترومسوی نروژ را با…

2 دسامبر 2018  ۳ دقیقه مطالعه

نمایش شفقی و اعجاب انگیز آسمان نروژ

در این عکس که شب هالووین سال ۲۰۱۳ در ترومسوی نروژ گرفته شده، جانور سبز غول‌پیکری را در آسمان می‌بینیم. حتما می‌توانید حدس بزنید این…

2 دسامبر 2018  ۲ دقیقه مطالعه