دانش و فناوری

پرونده ویژه: قسمت آخر، فارابی و کاوش در آسمان شب

آنچه گذشت، تحلیلی موضوع شناسانه و نیز روش شناسانه از علم النجوم التعلیمی در نظر معلم ثانی، ابونصر فارابی بود. فارابی موضوع این علم را…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت هفتم، متافیزیک؛ مرتبه‌ای بالاتر برای فارابی

در دیدگاه فارابی، علاوه بر فیزیک، متافیزیک نیز نقش مهمی را در تأمین اصول اولیۀ نجوم ایفا میکند. او دربارۀ تاثیر متافیزیک بر نجوم در…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت ششم، نجوم و فیزیک در نظر فارابی

در نظرگاه فارابی، بر اثرگذاری فیزیک بر نجوم، به عنوان علمی که بخشی از اصول اولیۀ نجوم را معین میکند، بسیار تأکید میگردد. در واقع،…

۲۱ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت پنجم، فلسفه طبیعت و علم النجوم التعلیمی

در قسمت‌های پیشین بیان گردید که فارابی معتقد است برخی از اصول اولیۀ نجوم را باید از تجربه اخذ نمود. او علاوه بر تجربه، منبع…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۲ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت چهارم، روش‌شناسی نجوم معلم ثانی

فارابی به واسطۀ تمایز روشهای مختلف در تعیین اصول و مبادی اولیه، علوم را به سه دستۀ کلی تقسیم مینماید: علومی که اصول اولیۀ آنها…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت سوم، فارابی و موضوع اصلی نجوم ریاضیاتی

در احصاءالعلوم، اثری که فارابی در آن در باب نجوم ریاضیاتی و نیز در باب احکام النجوم، همچون سایر شاخه های درخت علم، اظهار نظر…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۶ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: قسمت دوم، نجوم و طالع بینی از منظر فارابی

آغاز سخن این است که فارابی در باب رابطۀ میان نجوم و طالع بینی، بر این اعتقاد است که این دو از یکدیگر متمایزند. علاوه…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

پرونده ویژه: فارابی و کاوش در آسمان شب

این پرونده به بررسی نظرگاه معلم ثانی، ابونصر فارابی، در باب نجوم خواهد پرداخت. در این راستا، فارابی را به عنوان حلقه‌ای واسط میان متفکران…

۲۰ آذر ۱۳۹۷  ۳ دقیقه مطالعه

آیا هوش مصنوعی بزرگترین تهدید برای تمدن بشری است؟

ایلان ماسک چند هفته پیش، در سخنانی که قبل از نشست انجمن ملی فرمانداران [ s’nation governors ] ایراد کرد، هشدار داد [ هوش مصنوعی…

۱۹ آذر ۱۳۹۷  ۴ دقیقه مطالعه

آیا استفاده از گوشی حین شارژ باعث خراب شدن آن می‌شود؟

چندی پیش بود که خبر آتش گرفتن تلفن همراه فردی که به دلیل پاسخ دادن به آن حین شارژ اتفاق افتاد خبر ساز شد و…

۱۹ آذر ۱۳۹۷  ۲ دقیقه مطالعه

شعبده بازی به سبک تسلا

پیشرفت امروز بشر مرهون ذهنهای خلاقی است که تصورات خود را خلق کردند و با مطالعات و تحقیقات شبانهروزی به آنچه که امروزه به عنوان…

۱۹ آذر ۱۳۹۷  ۶ دقیقه مطالعه

برای اولین بار؛ صدای وزش باد در سیاره مریخ را بشنوید

دانشمندان در اقدامی برنامه‌ریزی نشده، برای نخستین بار صدای بسامد-پایین وزش باد در سیاره‌ی بهرام (مریخ) را شنیده‌اند. این صدای باد توسط کاوشگر اینسایت ناسا…

۱۹ آذر ۱۳۹۷  < ۱ دقیقه مطالعه