قبل از هر توضیحى ابتدا موضوع اسانسها را باید جدا کرد. به عطرهایى که در شیشه ها پر مى‌شوند و اغلب هم حالتى روغنى دارند، اسانس گفته مىشود. و اما لفظ اصلى خود عطر یا همان Perfume: عطر در ایران به صورت کلى به تمامى عطرهایى غیر از اسانسها گفته مىشود. بنابراین شما در صورتى که مىخواهید خرید کنید و خریدى به غیر از اسانسها دارید، باید از کلمه ى عطر براى خریدتان استفاده کنید.

تفاوت عطر و ادکلن:

همان طور که مىدانید عطرها از ترکیبات اسانس مواد خام (گیاهان، مشک و …) و آب و الکل تشکیل شدهاند. تفاوت عطر و ادکلن در میزان اسانس به کار رفته در آب و الکل درون یک عطر است. هر قدر میزان اسانس به کار رفته در عطر بیشتر باشد این عطر دوام و ماندگارى بالاترى دارد. لفظ عطر یا همان Perfume به عطرى گفته مىشود که حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد اسانس در آن به کار رفته باشد و ادکلن یا همان de Eau cologne به نوعى گفته مىشود که حدود ۲ تا ۵ درصد اسانس در آن به کار رفته و ماندگارى بسیار پایینى دارد.

عطرها از نظر ماندگارى، دوام و میزان اسانس به کار رفته در آنها، به ۶ دسته تقسیم مىشوند:

  1. Perfume :میزان اسانس بهکار رفته ۱۵ تا ۲۵ درصد
  2. Soie de Perfume :اسانس حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد
  3. Eau de Perfume :اسانس حدود ۸ تا ۱۵ درصد
  4. Eau de Toilette :اسانس ۴ تا ۱۰ درصد
  5. Eau de Cologne :اسانس ۲ تا ۵ درصد
  6. Eau de fraiche یا Deodorant : اسانس کمتر از ۳ درصد که همان اسپرى ها هستند.

تقریبا ادکلن این روزها دیگر تولید نمى‌شود. اما براى خرید عطر (به معناى کلى) اگر به پایین جعبه ى عطرها یا شیشه ى آنها دقت کنید کلماتى مثل Eau de Perfume و … را خواهید دید. اگر دنبال ماندگارى بیشتر عطر خود هستید، عطرى را خریدارى کنید که یکى از کلمات Soie de Perfume – Perfume – Eau de Perfume روى آنها درج شده باشد.

پس براى خرید یا از همان کلمه ى عمومى عطر استفاده کنید یا به صورت تخصصى یکى از کلمات بالا را به کار ببرید.

این نوشته اولین بار در مجله مشاور خانواده منتشر شده است.