تصویر یک کوهنورد بی‌باک در حال باز کردن راه خود به سوی گرند تسینی در ماداگاسکار . عکاس:  MARSEL VAN OOSTEN
تصویر یک کوهنورد بی‌باک در حال باز کردن راه خود به سوی گرند تسینی در ماداگاسکار . عکاس: MARSEL VAN OOSTEN