تصویر روز ناسا: 2 بهمن 1397
سلفی تازه اینسایت در سیاره سرخ

این چهره‌ی کاوشگر سطح‌نشین اینسایت ناسا روی بهرام (مریخ) است. اینسایت با پنل‌های خورشیدی‌اش، بر روی هم پهنایی به اندازه‌ی یک اتوبوس کوچک دارد. این کاوشگر در ماه نوامبر فرودی پیروزمندانه بر خاک سیاره‌ی سرخ انجام داد، با این هدف اصلی که فعالیت‌های لرزه‌ای را در این سیاره آشکار کند.
این خودنگاره (سلفی) که اینجا می‌بینید از پیوند چندین عکس درست شده که در زمان‌های گوناگون، توسط بازوی خود اینسایت از بخش‌های گوناگون آن گرفته شده بود. لرزه‌سنج حسمند اینسایت (SEIS) با گنبد نارنجی‌اش که ماه گذشته در مرکز تصویر بود، اکنون بر سطح بهرام گذاشته شده است. اینسایت با این سلفی، رسم قدیمی فضاپیماهای روباتیک در بهرام -گرفتن عکس از خودشان و فرستادنش به زمین- را ادامه می‌دهد، از جمله وایکینگ، سورجنر، پث‌فایندر (رهیاب)، اسپیریت، اپورچونیتی (فرصت)، فونیکس (ققنوس)، و کنجکاوی. انتظار می‌رود داده‌های اینسایت آگاهی‌هایی بی‌سابقه درباره‌ی درون بهرام به بشر بدهد، منطقه‌ای که به گمان دانشمندان، سرنخ‌هایی را درباره‌ی پیدایش نه تنها خود بهرام، بلکه زمین ما در بر داشته باشد.

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان