تصویر روز ناسا: 23 دی 1397

بیابان آتاکامای شیلی شاید خشک‌ترین جای زمین باشد ولی آب هنوز هم در کوه‌هایش جریان دارد. پس از یافته شدن این آبشار در بیابان آتاکاما، عکاس این تصویر برای تماشای کهکشان راه شیری در آسمان‌های تاریک نیمکره‌ی جنوبی به آنجا رفت و منتظر لحظه‌ای ماند که راه شیری و این جریان ارزشمند آب از دید ما به هم می‌رسند.
در این چشم‌انداز زیبای شبانه سحابی‌ها و ستارگان کهکشان را غرق در تابش خود آن می‌بینیم. ماهواره‌های راه شیری، ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ هم بر فراز افق سمت راست خودنمایی می‌کنند. ستاره‌ی پرنور بتا قنطورس نیز بالای آبشار دیده می‌شود، زیر پای سحابی تاریک و پهناور گونی زغال و ستارگان چلیپای جنوبی.

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان