متجمع‌های آپارتمانی بزرگ و رنگارنگ در مرکز شهر هنگ کنگ وجود دارند. شهر هنگ کنگ دارای تراکم جمعیت 67 هزار نفر در هر مایل مربع است. عکاس: TOBY HARRIMAN
متجمع‌های آپارتمانی بزرگ و رنگارنگ در مرکز شهر هنگ کنگ وجود دارند. شهر هنگ کنگ دارای تراکم جمعیت ۶۷ هزار نفر در هر مایل مربع است. عکاس: TOBY HARRIMAN