یک فیل مادر و فرزندش لحظه‌ای زیبا و مهم را در پارک ملی اتیوپی در نامیبیا به اشتراک گذاشته‌اند. عکاس:  PRELENA SOMA OWEN
یک فیل مادر و فرزندش لحظه‌ای زیبا و مهم را در پارک ملی اتیوپی در نامیبیا به اشتراک گذاشته‌اند. عکاس: PRELENA SOMA OWEN