توله شیرهایی که در پارک سرنگتی در تانزانیا با دم مادر خود بازی می‌کنند. عکاس: YARON SCHMID
توله شیرهایی که در پارک ملی سرنگتی در تانزانیا با دم مادر خود بازی می‌کنند. عکاس: YARON SCHMID