زرافه‌ای که به تنهایی در زیر سایه درخت آکاسیا استراحت می‌کند و غذای مورد علاقه‌اش را از این درخت دریافت می‌کند. عکاس: TERRIA CLAY
زرافه‌ای که به تنهایی در زیر سایه درخت آکاسیا استراحت می‌کند و غذای مورد علاقه‌اش را از این درخت دریافت می‌کند. عکاس: TERRIA CLAY