محققان دانشگاه یل موفق شده‌اند طی آزمایشی چهار ساعت پس از مرگ خوک‌ها بعضی فعالیت‌های مغزی این حیوانات را احیا کنند. محققان در این پژوهش با استفاده از سیستمی به نام BrainEx مغز خوک‌ها را پس از مرگ احیا کردند. برای این منظور از یک محلول خون مصنوعی و پمپ استفاده شد که فرایند قلب را شبیه‌سازی می‌کند. البته دانشمندان تاکید داشتند که این فرایند به معنای زنده شدن حیوان نیست. در حقیقت سیستم BrainEx یک مایع مخصوص طراحی شده را با ضرباهنگ مشخصی در اطراف مغز پمپ کرد. پژوهشگران این آزمایش را روی مغز ۳۲ خوک انجام دادند. طی این آزمایش‌ها مغز از جمجمه‌ها خارج و چهار ساعت پس از مرگ به سیستم BrainEx متصل شدند. تمرکز محققان در این پژوهش کمک به مغز پس از آسیب‌های ناشی از ضربه، مانند سکته مغزی بود. به گفته دانشمندان این تحقیق نشان داد که می‌توان مرگ سلول‌های مغزی را متوقف کرد. آندرآ به‌کل میچنر، مؤلف ارشد این تحقیق می‌گوید: «این پژوهش به ایجاد یک روش کاملاً جدید برای مطالعه مغز پس از مرگ منجر می‌شود.» نتایج این پژوهش در نشریه Nature منتشر شده است.

این مطلب اولین بار در ماهنامه دانستنی‌ها منتشر شده است.