کسی که مشغول پست‌داک (پسادکتری)است فردی فراتر از دیگر متخصصان دارای مدرک دکتری است؟ دکتر شاهین جعفرزاده اخترشناس و پژوهشگر خورشید به این پرسش در برنامه دکل از مجله علمی بالتازار پاسخ می‌دهد.