در اولین قسمت از برنامه پاتک از مجله علمی بالتازار عرفان خسروی دلیل گوساله نامیدن فرزند دایناسور را می‌گوید. ببینید.